ساخت  کانکشن vpn  در گوشی های دارای سیستم عامل اندروید برای اتصال به اینترنت در دانشگاه سمنان

در ابتدا باید به wifi  برای اینکه به  VPN  متصل شوید ابتدا باید به WIFI کانکنت شوید . بعد می توانید طبق مراحل زیر کانکشن VPN  را برای گوشی خود ایجاد نمایید و متصل شوید.

Step 1


Android-pptp-001.jpg


Step 2


Android-pptp-002.jpg


Step 3

ایتم VPN  را انتخاب نمایید


Android-pptp-003.jpg


Step 4

ایتم  Add VPN network  را انتخاب نمایید .


Android-pptp-004.jpg


Step 5

 


Android-pptp-005.jpg


Step 6

 

Android-pptp-006.jpg


Step 7

قبل از اینکه شما کانکت کنید باکسی باز می شود که  که شما باید username و password خود را وارد نمایید

 

Android-pptp-007.jpg


Step 8

حالا کانکشن VPN  شما ساخته شده است و می توانید با انتخاب آن کانکنت شوید .


Android-pptp-008.jpg


Step 9

اگر بخواهید دیسکانکت کنید با کلیک برروی همان کانکشنی که ساختید می توانید آن را دیسکانکت نمایید.


Android-pptp-009.jpg